Konfirmasjon

5 bilder - Portrett

Ferdig redigert og klar til bruk.Leveres i både print og web variant. Inkludert klesskift eks. bunad og dress/kjole. Kjøring inntil 50km inkludert i pris. Du velger selv ut bildene du ønsker. 

2000 NOK

10 bilder - Portrett

Ferdig redigert og klar til bruk. Leveres i både print og web variant. Inkludert klesskift eks. bunad og dress/kjole. Kjøring inntil 50km inkludert i pris. Du velger selv ut bildene du ønsker.

2500 NOK

20 bilder - Portrett

Ferdig redigert og klar til bruk. Leveres i både print og web variant. Inkludert klesskift eks. bunad og dress/kjole. Kjøring inntil 50km inkludert i pris. Du velger selv ut bildene du ønsker.

3500 NOK

Ekstra bilder

Per bilde utenom bestilt pakke.

250 NOK

Pris ved konfirmasjonsbilder portrett + innendørs vil komme.

-