Studio

5 bilder

Ferdig redigert og klar til bruk. Ca 30 min fotografering. Leveres i både print og web variant. Du velger selv ut bildene du ønsker.

1800 NOK

10 bilder

Ferdig redigert og klar til bruk. Ca 60 min fotografering. Leveres i både print og web variant. Du velger selv ut bildene du ønsker.

2300 NOK

Ekstra bilde

Per bilde utenom bestilt pakke.

250 NOK